Natural Spa Wax

Natural Spa Wax 

Natural Spa Wax je originálny koncept, ktorý v sebe využíva výnimočné účinky včelích produktov, olivového oleja a šetrné využitie tepelnej terapie v kombinácii s masážou. Cieľom je rozviesť tzv. plazivé teplo sálajúce cez BIO voskový zábal z miesta aplikácie pomocou masážnych ťahov - krížová osmička do chladných nedostatočne prekrvených častí tela klienta. Natural Spa Wax koncept môžete zaradiť do kategórie liečebných Wellness procedúr.

Účinok

- jednorazových BIO voskových zábalov vychádza z výnimočných vlastností včelieho vosku s propolisom v BIO kvalite a z podpornej tepelnej terapie. BIO voskové zábaly sa používajú v kombinácii s podpornou tepelnou terapiu (tzv. plazivé teplo), ktorá má oproti podnecujúcej tepelnej terapii mnoho výhod. Hlavným pozitívom tepelnej terapie s využitím jednorazových BIO voskových zábalov je nenásilné odovzdávanie tepla do ľudského tela. To je totiž pozvoľné, a preto nedochádza k nežiaducemu ochladzovaniu tela potom, ku ktorému dochádza v prípade podnecujúcej forme tepla. Ďalším prínosom voskových zábalov je regenerácia organizmu, ktorú zabezpečujú prírodné vosky, živice, vitamíny, stopové prvky, oleje a enzýmy obsiahnuté v zábale.

Použitie voskového zábalu

môže byť ako jeho samostatná aplikácia - lokálny tepelný obklad alebo ako súčasť konceptu Natural Spa Wax.

  • Pri chladných končatinách
  • Bolestiach hlavy a migréne
  • Vnútornom vypätí, chlade
  • Bolestiach kĺbov a svalov
  • Reumatických ochoreniach
  • Urogenitálnych ochoreniach

Nepoužívať pri

Alergii na včelie produkty, precitlivenosti na akúkoľvek zložku, ktorú sviečka obsahuje, precitlivenosť na teplo, otvorené rany, horúčkovité stavy.

Postup ako aplikovať voskový zábal

Čiastočná aplikácia:

Krok č.1

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Pomocou masážnej sviečky alebo masážneho krému vykonáte niekoľko veľkých ťahov po chrbte, aby sa masážny materiál dobre zapracoval do pokožky klienta.

Krok č.2

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Na lôžko položte nahriaty nosič tepla, ohriaty na 58°C vo vodnom kúpeli.

Krok č.3

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Na nahriaty nosič tepla položte 3vrstvy froté uteráka.

Krok č.4

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Na navrstvený froté uterák uložte voskový zábal.

Krok č.5

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Klienta posaďte čo možno najbližšie k voskovému zábalu.

Krok č.6

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

S vašou asistenciou si klient opatrne ľahne na zábal.

Krok č.7

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Zabalíte klienta do plachty.

Krok č.8

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Zabalíte klienta do deky.

Krok č.9

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Počas nasledujúcich 20minút dochádza k aktívnemu účinku tepla a včelích produktov.

Krok č.10

Aplikácia zábalu z včelieho vosku

Po 20minútach zlupnite voskový zábal z klienta a nosič tepla vložte do vodného kúpeľa.

 
 

Zažite čarovnú silu tepla!

Prehriate telo poskytuje pocit spokojnosti a hlbokého sebavedomia. Vďaka kombinácii masážnych techník, masážnych prostriedkov a tepla, pôsobí terapeut na organizmus povzbudivo a harmonizačne. Sálajúce teplo z nosičov tepla cez BIO voskový zábal tvorí fyzikálny základ pre úspešne vykonanú terapiu. Včelie produkty s výnimočnými účinkami v ktorých sa prejavuje slnko, leto a teplo, sú médiá k odovzdaniu chýbajúceho tepla.

Masážne techniky prostredníctvom terapeuta rozvinú účinok včelích produktov a rozprúdia ľudské teplo. Počas terapie sa prevádza tzv. Balance masáž. Balance masáž je súhrou špeciálnych vcítených ťahov a hmatov vo všetkých pohyboch, nič nie je vykonávané proti impulzu ošetrovaného. Ak je tkanivo stuhnuté, je ošetrované s ešte väčšou opatrnosťou.

Pôsobenie medzi rukami

Stred rúk terapeuta, dlaň, tam kde je najviac schopností vcítiť sa a kde sa odovzdáva najviac tepla, udržuje intenzívny kontakt s klientom. Zvláštnymi pohybmi a súhrou rúk vzniká určitý vír, ktorý vytvára v tkanive prúd sily. Bodovo pracujúce špičky prstov ustúpia do pozadia. Rovnako tak aj dlane so svojou silou. Ruky terapeuta intenzívne korešpondujú s klientom a účinok masáže nevzniká pod jednotlivou rukou, ale v hĺbke tela medzi oboma rukami.

Terapeutický efekt

Prúdenie tepla je znovu obnovené, chladné zóny zohriate, tkanivo a svaly sú uvoľnené vďaka vnútornému prehriatiu, bolesti sú zmiernené, pohyblivosť sa zreteľne zlepšila. Úplne prehriate telo spôsobuje príjemný životný pocit, je otvorené pre citové vnemy, vie súčasne, ale silne, prijímať výzvy. Duchovný život je harmonizovaný, individualita človeka je pozitívne a aktívne ovplyvnená.

O tepelnej terapii

Zdravý človek je schopný udržať si stálu telesnú teplotu nezávisle na svojom okolí. V súvislosti s mnohými ochoreniami dochádza k obmedzeniu prehrievania tela a tým k zníženiu telesnej teploty. Tiež životné podmienky a duševné vplyvy vedú k strate tepla.
Na význame naberá to, že v modernej spoločnosti chýba mnohým ľuďom pohyb a klimatické stimuly prirodzeného prostredia. Následkom je zníženie schopnosti termoregulácie tela a chýbajúca tvorba sebavedomia, obzvlášť v detskom veku. K tomu prídu životné neistoty v spoločnosti plnej zmien a s tým spojený strach.
Strata tepla a obmedzenie pohybu na tele i duši sa vzájomne podmieňujú. Práve v nadväznosti na teplo sa nedajú od seba oddeliť telo, životná energia, duša a sebavedomie. Telesná námaha môže viesť k zvýšeniu teploty v jadre až o 3°C, emocionálne vzrušenie až o 1°C. V opačnom prípade môžu telesné a duševné poškodenia rôzneho druhu viesť k zníženiu telesnej teploty. Toto iste nezbadáme v krátkej dobe (príčina - pôsobenie - vyjadrenie). Zreteľne viditeľné sú vegetatívne reakcie.
Známou príčinou studených nôh je strach, dlhotrvajúca duševná práca alebo jednostranná práce napr. pri počítači. Telo nie je pravidelne prehrievané, dochádza k zatuhnutiu a bolestiam. Dôsledkom straty tepla často vznikajú ochorenia a stavy bolesti.
Elementárnou terapiou je preto cielené použitie tepla. V prípade, že je teplo použité v harmónii s telom, môže pôsobiť impulzívne.
Účelom tepelnej terapie s použitím nosiča tepla je lokálne, hlboké a harmonizujúce prehriatie. Pomocou tepla dochádza k zmierneniu bolestí, zníženiu napätia a zlepšeniu pohyblivosti pri zatuhnutí. Pomocou tepla sa nechajú ľudia osloviť vnútorne. Teplo je prvým krokom k nájdeniu novej sily a prijatia liečby.
Terapeuticky zmysluplná tepelná terapia neznamená veľa pomôže veľa, ale primerane slúži potrebám človeka.

Dva prístupy v tepelnej terapii

Teplo sa dá použiť dvomi spôsobmi, ako podnecujúca terapia alebo ako podporná terapia.

1. prístup: Podnecujúca tepelná terapia
Napríklad sauna provokuje srdcový obehový systém k určitým pravidelným mechanizmom, ktoré majú zabezpečiť celkovo konštantnú telesnú teplotu. Počas sauny zostáva telesná teplota v jadre na obvyklej úrovni 37°C.
K podnecujúcim prostriedkom patria teplé parafínové zábaly, fango a fangoparafín, ktoré prikladáme v aplikačných teplotách bez aklimatizácie priamo na klienta. Pre všetky tieto prostriedky je spoločné to, že ľudské telo reaguje zvýšeným prekrvením, presunom prekrvenia a potením. Tieto reakcie slúžia vcelku k stabilizácii telesnej teploty pod vplyvom cudzieho tepelného žiarenia. Telo sa bráni proti príjmu tepla zvonku, aktivuje chladiace mechanizmy, takže telo sa chladí pod vplyvom tepla! Vo fyziológii je tento efekt známy ako predchladzujúci efekt. Oznamuje, že je telo skúšané na príliv tepla, jeho množstvo a teplotu a adekvátne k tomu riadi všetko tak, aby nebolo ovplyvnené. Ďalším nežiaducim efektom je potenie, pokožka v miestach použitia je silne prehriata a vlhká. Po ošetrení sa toto miesto v dôsledku odparenia tepla veľmi rýchlo ochladí. Pretože proces chladenia zostáva dlhšie aktívnym než je doba trvania zábalu, klesá tiež nepatrne telesná teplota. V tejto fáze vzniká pre klienta nebezpečenstvo lokálneho napätia svalov alebo nachladnutie. Podnecujúce použitie tepelnej terapie je zmysluplné vtedy, ak sa používa napr. ako lokálny zábal kĺbov, pri ktorých látky a teplo majú ovplyvniť zníženie chorobných príznakov.

2. prístup: Podporná tepelná terapia - plazivé teplo
Cieľom teplého zábalu by malo byť pozitívne ovplyvnenie tepla v organizme, ktorý sa po použití stáva živším a reaktívnejším. Telo by malo byť po zábale fyziologicky rovnomerne prehriate, duch svieži a duša spokojná. To je predpokladom pre zdravý, funkčný imunitný systém a stabilne dobrý zdravotný stav. Tepelná terapia nesmie telo zaťažovať, provokovať, dráždiť, musí teplo ponúknuť a nechať telo rozhodnúť, ako a koľko ho prijme. Tepelná terapia v našom prípade toto docieli za pomoci včelieho vosku s jeho osobitými kvalitami. Fyzikálne pomery tepla sa prispôsobia možnostiam ľudského tela.

Pri Natural Spa Wax koncepte sa využíva podporná tepelná terapia - plazivé teplo.

Lokálnu aplikáciu BIO voskového zábalu a podpornú masáž (Natural Spa Wax koncept) môžeme hodnotiť ako účinnú, nádejnú a dobre znášanú, jednoducho použiteľnú termoterapiu v akútnych prípadoch bolestí hlavy, studených končatinách a bolestivých stavoch pohybového aparátu. Natural Spa Wax koncept je vhodný pre využitie v náročných oblastiach Wellness a fyzioterapie.